અમરેલી

બ્રેકીંગ ન્યુઝ.. જાફરબાદનો દરિયો ગાંડોતુર બન્યો મોટા મોજાઓ ઉછળી રહ્યા છે. કેબિનેટ મંત્રી આર.સી.ફળદુ અને સાંસદ કાછડિયા પહોચ્યા… 

બ્રેકીંગ ન્યુઝ..

જાફરબાદનો દરિયો ગાંડોતુર બન્યો મોટા મોજાઓ ઉછળી રહ્યા છે. કેબિનેટ મંત્રી આર.સી.ફળદુ અને સાંસદ કાછડિયા પહોચ્યા…

તંત્ર દ્વારા દરિયા કિનારાઓના વિસ્તારોમાં ન જવા માટે આદેશ છે….

ત્યારે યુવાનો દરિયા કિનારે સેલ્ફી લેતા જોવા મળે છે….

જોખમી રીતે યુવાનો દરિયાના નજીકના વિસ્તારોમાં સેલ્ફી લઈ રહ્યા છે….

તંત્ર દ્વારા આ વિસ્તારોમાં કોઈ
પણ સિક્યોરિટી ગોઠવાઈ નથી….

અમરેલી જિલ્લાની જવાબદારી.
આર.સી.ફળદુ ને સોંપવામાં આવી છે….

મંત્રી અને સાંસદ અને માજી સંસદીય સચિવ હીરાભાઈ સોલંકી એ લીધી સ્થાનિકો ની મુલાકાત…

તંત્ર દ્વારા કરાયેલી તૈયારીઓ ની કરી સમીક્ષા….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *