અમરેલી

બ્રેકીંગ ન્યુઝ…. અમરેલી જીલ્લા ના રાજુલા તાલુકા ના જૂની બારપટોળી ગામ ની ઘટના….

બ્રેકીંગ ન્યુઝ….
અમરેલી જીલ્લા ના રાજુલા તાલુકા ના જૂની બારપટોળી ગામ ની ઘટના….

૮૦ ફૂટ ના ખુલા કુવા મા દીપડો ખાબક્યો….

વનવિભાગ દ્વારા દીપડા નુ રેસ્ક્યુ ઓપરેશન કરી દીપડા ને બચાવ્યો….

દીપડા ને સારવાર અર્થે બાબરકોટ નર્સરી ખસેડાયો….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *