અમરેલી

CORONA UPDATE : અમરેલી જીલ્લામાં કોરોના નો વધતો કહેર જીલ્લા માં કયા કોંગ્રેસના નેતા ને આવ્યો પોઝિટિવ રીપોર્ટ….

CORONA UPDATE : અમરેલી જીલ્લામાં કોરોના નો વધતો કહેર જીલ્લા માં કયા કોંગ્રેસના નેતા ને આવ્યો પોઝિટિવ રીપોર્ટ….

વધુ ૧૦ કોરોના પોઝિટિવ કેસ, ૨ ના મોત થી ફફડાટ…

નેતા વિપક્ષ પરેશ ધાનાણીના લઘુબંધુ શરદ ધાનાણી ને કોરોના પોઝિટિવ….

લાઠી ના અકાળા ગામે અને અમરેલી શહેરમાં ૨-૨ કોરોના પોઝિટિવ કેસ….

કુકાવાવના મેઘા પીપળીયા અને બાબરાના ગમા પીપળીયા ગામે ૧-૧કોરોના પોઝિટિવ….

પાંચ તલાવડા, ધાવડીયા, ડેડકડી અને ભોરીંગડા ગામે ૧-૧ કોરોના પોઝિટિવ..

જીલ્લામા કોરોના પોઝિટિવ કેસ ની સંખ્યા ૧૧૬ પર પહોંચી….

જીલ્લામા અત્યાર સુધીમાં કુલ ૧૧ ના મોત….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *