ગુજરાત

ભાવનગર ના તળાજા નજીક આવેલ જાજમેર દરિયા કાંઠે સિંહ આવી ચડતાં

ભાવનગર ના તળાજા નજીક આવેલ જાજમેર દરિયા કાંઠે સિંહ આવી ચડતાં

દરિયા કાંઠે સિંહ આવી ચડતા સ્થાનિક માછીમાર દ્વારા મોબાઈલ માં સિંહ ના દ્રશ્યો કંડારયા

સિંહ ના દેખા થી દરિયાઈ કાંઠા ના વિસ્તારમાં રહેતા માછીમારો માં ફફડાટ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *