અમરેલી ગુજરાત

અમરેલી જીલ્લા ના રાજુલા શહેર માં મફત ડાયાલીસીસ સેન્ટર તથા જનરલ ઓપીડી નુ તા. ૦૨.૦૪.૨૦૧૯ ના ઉદ્ધાટન..

રાજુલા શહેરમાં ડાયાલીસીસ તેમજ ઓપીડી સેન્ટર જે તદ્દન મફતમાં સુવિધા મળવાની હોય જે સેન્ટરનું ઉદ્ઘાટન પૂજ્ય મોરારી બાપુના વરદ હસ્તે તારીખ 2.4.2019 ના રોજ સવારે 10 વાગ્યે થી શુભારંભ થશે…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *